Productiepartners

Naast onze eigen productielocatie in Turkije, beschouwt Schijvens iedere productielocatie als een partner. Dit blijft niet beperkt tot garments manufacturers maar gaat verder in de hele keten van grondstof tot eindproduct

Er heerst onder onze partners een gemeenschappelijke ketenverantwoordelijkheid. Samenwerking wordt dan ook niet alleen beperkt tot ons maar ook onderling tussen de partners wordt er samengewerkt om ons gemeenschappelijk doel te bereiken. En dat is een klant die tevreden is en een productiemedewerker die fair betaald krijgt en in goede omstandigheden werkt.

Om dit te stimuleren is er jaarlijks een bijeenkomst van alle partners.

Gezamenlijk wordt er gekeken wat goed is gegaan en hoe bepaalde zaken nog verbeterd kunnen worden. Van kwaliteit en levertijden tot aan water of energie verbruik. Alles in alle openheid.

Uiteraard speelt bonding hierbij ook een grote rol.

Hier wordt ook een supplier of the year verkozen die een stimuleringsbonus van Schijvens ontvangt.

Al onze partners zijn opgenomen in het auditprogramma van Fair Wear Foundation en vermelden hun sociale en milieuresultaten in de Higg-index, zodat Schijvens een goed inzicht heeft wat er in de fabrieken speelt en waarbij zij nog kan helpen. De score van de Fair Wear Foundation is 86-LEADER. Leader bij Fair Wear Foundation betekent dat wij binnen de hoogst haalbare categorie vallen en dus uitstekende resultaten boeken.

Inmiddels bestaat de partnergroep uit circa 10 leden.