Sociaal verantwoord ondernemen

Schijvens is sinds 2010 lid van de Fair Wear Foundation.  De FWF monitort de sociale omstandigheden op de productielocaties en werkt volgens de ILO-normen.  FWF is een onafhankelijke stichting die ondersteund wordt door de Nederlandse overheid. Naast Nederlandse bedrijven zijn inmiddels ook veel textielbedrijven buiten Nederland lid van de FWF.

Als FWF lid moet je transparant durven te zijn. Jaarlijks overhandigt de accountant van Schijvens een overzicht waarin exact staat bij welke fabriek welk deel van de inkoopwaarde geboekt wordt. FWF audit vervolgens de fabrieken van Schijvens en hiervan krijgt zowel Schijvens als de fabriek een rapport. Dit rapport vertelt Schijvens wat goed is en wat de verbeterpunten zijn. Aan het verbeteren van de punten worden prioriteiten gehangen en een strakke deadline. Zo verbetert Schijvens haar fabrieken. Schijvens kiest ervoor om alleen samen te werken met fabrieken waar een bezoek aan gebracht is en daar houdt Schijvens nauw contact mee.

100% van de fabrieken waar Schijvens mee samenwerkt is geaudit en in 2018 heeft Schijvens een score van 86 punten behaald en is behoudt hiermee haar status als  LEADER.