Sustainability

Van oudsher heeft Schijvens zich, als producent van bedrijfskleding, altijd bekommerd om het welzijn van mens en milieu en dat is terug te zien in haar bedrijfsstrategie. Haar duurzaamheidsbeleid kent twee pijlers:

  1. Sociaal verantwoord ondernemen
  2. Milieu verantwoord ondernemen

Missie en visie

Schijvens is zich al jaren terdege bewust dat voortgaan op de traditionele manier van produceren op termijn niet meer houdbaar is en dit besef is terug te lezen in haar missie en visie. Zij streeft naar een economie waarin de goederen van vandaag de basis vormen voor de producten van morgen; een circulaire economie.

Schijvens’ missie is ​​duurzame, post-consumer bedrijfskleding (met gedragen kledingstukken als input) te produceren die door de werknemers met trots en veel plezier wordt gedragen. Dat het personeel de formule van het bedrijf uitdraagt en dus een stijlvol visitekaartje afgeeft, is een bijkomend voordeel.

Schijvens’ visie is dat Schijvens in 2020 volledig circulair produceert