Sociaal verantwoord ondernemen

Schijvens is sinds 2010 lid van de Fair Wear Foundation.  FWF monitort de sociale omstandigheden op onze productielocaties en werkt volgens de ILO-normen.  FWF is een onafhankelijke stichting die ondersteund wordt door de Nederlandse overheid.

Als FWF lid moet je transparant durven te zijn. Jaarlijks overhandigt de accountant van Schijvens een overzicht waarin exact staat bij welke fabriek welk deel van de inkoopwaarde geboekt wordt. FWF audit vervolgens de fabrieken van Schijvens en hiervan krijgt zowel Schijvens als de fabriek een rapport. Dit rapport vertelt Schijvens wat goed is en wat de verbeterpunten zijn. Aan het verbeteren van de punten worden prioriteiten gehangen en een strakke deadline. Zo verbetert Schijvens haar fabrieken. Schijvens kiest ervoor om alleen samen te werken met fabrieken waar een bezoek aan gebracht is en daar houdt Schijvens nauw contact mee.

100% van de fabrieken waar Schijvens mee samenwerkt is geaudit en in 2021 heeft Schijvens een score van 96 punten behaald en is behoudt hiermee haar status als  LEADER. 

Het verbeteren van de sociale omstandigheden in de fabrieken is een ‘ongoing’ proces. Al onze fabrieken worden standaard elke drie jaar opnieuw geaudit. Dit doen wij via lokale audit teams van FWF. Urgente issues worden onmiddellijk aangepakt. Minder urgente aspecten worden in overleg met de fabriek besproken op welke termijn het kan worden opgelost of geïmplementeerd. Geen enkele fabriek is perfect, dus er is altijd ruimte voor verbetering.

BANGLADESH TRANSITION ACCORD

Schijvens Corporate Fashion commits to the continuation of the Transition Accord in Bangladesh 

In 2018, Schijvens Corporate Fashion has signed the Bangladesh Transition Accord, with the aim to further strengthen the building and fire safety situation in Bangladesh. In the past 5 years the Bangladesh garment sector has much improved in building and fire safety, but also millions of Bangladesh workers have been trained on their rights to safe work. We appreciate the joined work of the signatories of the Bangladesh Accord and fully support the aim to continue the work.

We stand to our new commitment under the Transition Accord to finalize the work of the first Accord but also fully support the Remediation Coordination Cell (RCC), a body from the Government of Bangladesh that will focus on managing the remediation process for garment factories, to be in a state to professionally take over from the Accord. We do not want to leave while a safe and responsible transfer to a competent national authority is not safeguarded. We are certainly aware of the hurdles that all parties involved have to take, as the negotiations regarding the graduate transfer of responsibilities back to the Bangladesh Government are ongoing.  We trust in the work of the Accord Steering Committee, the Government of Bangladesh, the ILO and the good will of all concerned parties with which we are in alignment, and hope the negotiations will lead to a solution for the safety of workers.

However, we realise that there is still the possibility that there will be no extension and the Accord may not be allowed to further operate in the country. In the case of an abortion of the Transition Accord, the parties involved will have to re-consider the steps they will take. We would be prepared to join these efforts . As brand, we hope the handover of the work of the Accord to the Bengali Government will be successful.

We confirm hereby that we continue to participate in the Transition Accord with the aim to complete the next term of 3 years.