Milieu verantwoord ondernemen

De textielindustrie staat bekend als de 2e vervuilendste industrie ter wereld. In de mondiale wereld heeft Nederland maar een bescheiden rol, slechts 1% van de totale wereldwijde markt neemt zij voor haar rekening. Verwacht wordt dat de wereldwijde productie en consumptie van textielvezels zal blijven stijgen met 3-4% per jaar. Textielvezels nemen een toenemend beslag op de grondstof voorraden en de productie van textiel zorgt voor grote milieu-impact. Dit heeft te maken met verschillende aspecten, waarvan hieronder de belangrijkste op een rijtje:

  • Het gebruik van pesticiden tijdens het verbouwen van katoen, wat zeer schadelijk is voor de bodem en de volksgezondheid;
  • Het verbouwen van katoen vraagt enorme voorraden water;
  • Het gebruik van chemicaliën tijdens de doek-veredeling, dus het verven en finishen van het doek, en de afvoer van het restwater;
  • De afvalberg die wordt veroorzaakt door het weggooien van textiel en het niet hergebruiken hiervan.

De oplossing voor de toenemende vraag naar textiel en het wegvloeien van verfstoffen en synthetische materialen in de bodem, is het toepassen van een circulair model voor het sluiten van de textielketen. Schijvens tracht daar waar mogelijk de impact op milieu te verminderen en een betere footprint achter te laten. Dit doet zij door een weloverwogen keuze te maken in gebruik grondstof en materialen voor haar bedrijfskleding collecties, zoals het gebruik van gerecycled plastickoffiedrab en gerecycled textiel.

Schijvens haalt inmiddels oude kleding van haar klanten terug en gebruikt dit als grondstof voor haar circulaire garen. In dit garen verwerkt zij 30% postconsumer textiel, 20% snij-afval en 50% gerecyled petpolyester uit petflessen, visnetten en polyester kleding. Hierdoor valt dit garen in klasse A van de Made-By benchmark.

Zie bij projecten welke klanten u voor gingen.

Schijvens tekende in juli 2016, samen met meer dan zeventig andere bedrijven in de kleding- en textielsector het convenant waarin werd afgesproken gezamenlijk te werken aan verdere verduurzaming van de sector. Dit verduurzamingsplan is door Minister Ploumen geïnitieerd en mede-ondertekend. Het ondertekenen van het convenant is voor Schijvens een logische vervolgstap op de reeds onderschreven gedragscode van de Fair Wear Foundation.