Made-By

Dit is een non-profit organisatie, opgericht in 2004 met een multi-stakeholder board. Made-By heeft een missie om ‘duurzame’ mode gangbare te maken. Door gerichte consultancy, partnerschappen en betrokkenheid van verschillende belanghebbenden werkt Made-By met meer dan 100 merken en retailers. Ook Schijvens heeft gezamenlijk met Made-By haar missie opgesteld om duurzamer te produceren. Eind 2020 moet minimaal 75% van de gebruikte materialen door Schijvens duurzaam zijn. In de benchmark van Made-By wordt duidelijk gemaakt hoe verschillende vezels zich tot elkaar verhouden wat betreft duurzaamheid, zodat er keuzes gemaakt kunnen worden.