ISO-normering

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

ISO 9001 slaat op het managementsysteem voor kwaliteit. Het betreft het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de organisatie, haar producten en diensten, waardoor de klanttevredenheid geborgd wordt. Schijvens heeft sinds september 2013 beide certificaten.