COVID-19

Schijvens en haar productiepartners tijdens de Corona-crisis

Omdat Schijvens met een vaste trouwe partnergroep werkt, heeft zij nauw contact met hen en is met hen in overleg gegaan over de status in de fabrieken, de behoeften, de uitdagingen en de oplossingen. Zij heeft al haar productiepartners een vragenlijst laten invullen en daarna een face-to-face gesprek hierover gehad.

Schijvens heeft in ieder geval geen eenzijdige maatregelen getroffen, geen kortingen bedongen onder dreiging van annulering van orders en ook zeker geen orders gecancelled.

Schijvens heeft al haar reeds geproduceerde orders conform daarvoor gemaakte afspraken betaald. Schijvens heeft alle onkosten die een producent al heeft moeten maken voor inkoop van materialen en arbeid indien bestelde artikelen al in productie zijn genomen reeds betaald. Schijvens heeft alle aanbetalingen die de productiepartners hebben gevraagd, betaald.

Schijvens onderschrijft de inhoud van de ILO Global Call en het MSI statement.

Zie hieronder hoe de safety&health maatregelen geïmplementeerd zijn

 

COVID-19: Action in the Global Garment Industry

COVID-19: Action in the Global Garment Industry aims to catalyse action from across the global garment industry to support manufacturers to survive the economic disruption caused by the COVID-19 pandemic and to protect garment workers’ income, health and employment. This global action also calls for work on sustainable systems of social protection for a more just and resilient garment industry.

The main associations International Labor Organisation, International Employers Organisation and International Trade Union Confederation have started an initiative regarding the massive adverse impact the Covid-16 pandemic has on the international supply situation especially in the textile sector.

For more information: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang–en/index.htm