Convenant

Schijvens Corporate Fashion uit Hilvarenbeek sluit zich aan bij het verduurzamingsplan kleding- en textielsector wat op 4 april 2016 door Minister Ploumen mede ondertekend is. Schijvens tekende, samen met meer dan zeventig andere bedrijven in de kleding- en textielsector, het convenant waarin wordt afgesproken gezamenlijk te werken aan verdere verduurzaming van de sector. Gezamenlijk vertegenwoordigen de deelnemers aan het convenant een derde van de omzet op de Nederlandse kledingmarkt. Dat is 4 miljard euro.

Schijvens werkt actief aan de verdere verduurzaming van de collectie en de productieketen. “Wij zijn enorm trots en blij met dit convenant, dat door een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid is opgesteld”, aldus Jaap Rijnsdorp, directeur van Schijvens. Het is bijzonder dat zoveel partijen de handen ineenslaan en bedrijven, NGO’s, vakbonden en overheid nu samen gaan werken aan een duurzame sector.

Het ondertekenen van het convenant is voor Schijvens een logische vervolgstap op de reeds onderschreven gedragscode van de Fair Wear Foundation. Schijvens is sinds 2010 lid van de Fair Wear Foundation en werkt volgens de ISO14001-methode, een milieumanagementsysteem dat zich speciaal richt op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Verbeterkansen worden mogelijk door het internationale bedrijfsproces tot in detail te inventariseren. Dankzij deze due diligence wordt het mogelijk rekenschap af te leggen over verbeterstappen die in beeld komen en worden aangepakt. Het is uniek dat zoveel partijen gezamenlijk het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat consumenten steeds meer kleding kunnen kopen bij bedrijven die zich inzetten voor verduurzaming van de sector. Het doel is dat over vijf jaar 80% van de omzet op de Nederlandse markt bij convenantdeelnemers wordt gekocht.

Bekijk het plan van aanpak:

Plan van Aanpak 2019

Sustainability Report 2020

Sustainability Report 2021