Circulaire economie

Schijvens streeft naar een circulaire economie, waarbij producten zoveel mogelijk – liefst 100% – herbruikbaar zijn en waar de schade aan milieu en de grondstoffen zoveel mogelijk beperkt blijft. De circulaire economie biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Samen met haar co-innovatie partners is Schijvens continu op zoek naar verbeteringen en zij werkt actief aan de verdere verduurzaming van bedrijfskledingcollecties en het productieproces. Samenwerken is nodig om deze ambitie te realiseren.

Circulair ondernemen, dat is ondernemen met en voor elkaar.

100% gerecyclede kleding voor Stayokay

Een project dat als eerste werd uitgerold in 2017, is de duurzaam geproduceerde ‘post-consumer’ bedrijfskleding voor alle medewerkers van Stayokay. Sinds april 2017 dragen de medewerkers bedrijfskleding die bestaat uit 50% ‘reeds eerder gedragen kleding’ gemengd met 50% gerecycled pet-polyester. Deze collectie is tevens een reflectie van het duurzaamheidsbeleid van beide partijen: Schijvens en Stayokay. Deze collectie is ook de eerste pilot binnen het ECAP-project, een initiatief van de Europese Unie om circulair ondernemen in de textielsector vorm te geven.

Na Stayokay volgden vele andere projecten van circulaire garens.