Duurzaamheid

“We feel strongly about Corporate Social Responsibility. Our company and our production sites are affiliated with the Fair Wear Foundation, an organization that is dedicated to good working conditions. We find it naturally: respect for people and the environment and concern for the future” – Shirley Rijnsdorp-Schijvens Owner.

Duurzaamheid is verweven in Schijvens’ DNA. Het is voor ons erg belangrijk dat onze kleding onder goede werkomstandigheden en op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze wordt gemaakt. Naast het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel, zijn wij onder andere aangesloten bij organisaties die ons helpen bij het monitoren van onze productielocaties, zoals Fair Wear Foundation en het Bangladesh Accord. Al onze productielocaties zijn geaudit door een onafhankelijke partij, waarna er vervolgens samen met de fabriek aan een betere werkomgeving wordt gewerkt. Wij zien hen als partners en hechten veel waarde aan onze langetermijnrelaties.

Leefbaar Loon en recycling zijn onze grootste aandachtspunten. Zo hebben wij in 2017 onze Living Wage tool ontwikkeld en krijgen sindsdien de werknemers in onze fabriek in Turkije een Leefbaar Loon. Dit project is beloond door de Fair Wear Foundation Best Practice Award. De tool wordt vervolgens ook uitgerold naar onze andere leveranciers. Ook op milieu gebied zijn we grote stappen aan het maken. In 2018 was ruim 20% van onze producties al circulair. Daarnaast zijn meer dan 100.000 oude kledingstukken verzameld vanuit onze klanten, om weer opnieuw garen van te maken. We streven ernaar om helemaal circulair te zijn, wat een must is wanneer je bedenkt dat onze industrie de op twee na meest vervuilende industrie is.

Van oudsher heeft Schijvens zich, als producent van bedrijfskleding, altijd bekommerd om het welzijn van mens en milieu en dat is terug te zien in haar bedrijfsstrategie. Haar duurzaamheidsbeleid kent twee pijlers:

  1. Sociaal verantwoord ondernemen
  2. Milieu verantwoord ondernemen

Missie en visie

Schijvens is zich al jaren terdege bewust dat voortgaan op de traditionele manier van produceren op termijn niet meer houdbaar is en dit besef is terug te lezen in haar missie en visie. Zij streeft naar een economie waarin de goederen van vandaag de basis vormen voor de producten van morgen; een circulaire economie.

Schijvens’ missie is ​​duurzame, post-consumer bedrijfskleding (met gedragen kledingstukken als input) te produceren die door de werknemers met trots en veel plezier wordt gedragen. Dat het personeel de formule van het bedrijf uitdraagt en dus een stijlvol visitekaartje afgeeft, is een bijkomend voordeel.

Schijvens’ visie is dat Schijvens eind 2020 volledig circulair produceert