Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt. FWF werkt samen met brancheorganisaties (MODINT, CBW-MITEX en FGHS), vakbonden (FNV en CNV) en de Schone Kleren Campagne. Bedrijven die bij FWF zijn aangesloten committeren zich aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

  • Kledingmerken of bedrijven die lid worden van FWF richten zich hierbij vooral op de leveranciers in de confectie-industrie.
  • FWF beschikt over een monitoring- en verificatiemethode om toe te zien op de implementatie van de gedragscode en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

FWF heeft een gedragscode ontwikkeld die gebaseerd is op de normen van de International Labour Organisation (ILO) en dit betreft acht belangrijke aandachtsgebieden:

  1. Employment is freely chosen
  2. Safe and healthy working conditions
  3. No discrimination in employment
  4. No child labour
  5. Free of association and the right of collective bargaining
  6. Payment of a living wage
  7. No excessive working hours
  8. Legally binding employment relationship

Social report 2015-2016 fwf.pdf

brand performance check FWF.pdf

Brand performance check 2017

Schijvens